Route onderhoud

Voor het regulier onderhoud zijn een aantal klusdagen (de 2de zaterdagochtend van de maand) gepland voor de werkzaamheden. En we kunnen altijd een paar extra handen gebruiken. Voor opgave Onderhoud

ALV 2020

Het bestuur van Mountainbike Vereniging Zuidwolde e.o. nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden nodigen wij uit voor deze vergadering.

Datum: donderdag 10 december 2020

Plaats: Digitaal via ZOOM, in link wordt enkele dagen via de bij ons bekende e-mailadressen verstuurd

Aanvang: 20.00 uur


Uit het bestuur

Aanmelden voor training verplicht!

Het is nu verplicht om minimaal 48 uur van te voren je aan te melden bij de training. Dit is nodig om te bepalen of er voldoende trainers zijn maar vooral om te bepalen hoeveel toezichthouders nodig zijn.

Aanmelden doe je via je login van MySportplanner

Nieuw Sportprotocol

Naar aanleiding van het aanpassen van het 'Sportprotocol Drenthe' is het sportprotocol van de vereniging aangepast. De belangrijkste wijziging houdt in dat er geen toezicht tijdens de sportactiviteiten nodig is. Het protocol kunt u hier downloaden.

Training in Coronatijd

Wij hervatten de trainingen - ondanks Corona

Wel zullen de maatregelen die nodig zijn afbreuk aan het verenigingsgevoel waar we voor willen staan. Een aantal dingen zullen niet meer kunnen, er zullen regels worden opgesteld die strikt opgevolgd moeten worden en de trainingen zullen in begin gefaseerd worden opgestart. Denk bijvoorbeeld aan groepen opsplitsen (anders indelen) die vervolgens om de week getraind worden. We beseffen dat dit ook kan betekenen dat hierdoor jeugdleden tussen wal en schip terecht komen.

De volgende afweging is hierbij gemaakt:

- er is binnen de set aan regels een aantrekkelijke trainingsaanbod te creëren;

- de training kan veilig binnen acceptabele gezondheidsrisico’s (hierbij zal de veiligheid van de trainers/vrijwilligers voorop staan);

- we kunnen voldoen aan de randvoorwaarden van de door de gemeente opgelegde bepalingen (de aanwezigheid van toezichthouders).


Extra Vrijwilligers

Bij training worden volwassen (18 jaar of ouder) toezichthouders ingezet die toezicht houden, zoals bij:

  • Het halen en brengen – dit betreft vooral toezicht op de parkeerplaats

  • Het toezicht houden tijdens de training, dit is afhankelijk het aanbod en het aantal beschikbare trainers.