Lidmaatschap

Als lid heb je naast dat je mee kunt doen met de activiteiten van de vereniging ook andere voordelen. Als verenigingslid ben je ook NTFU-lid. Dit lidmaatschap houdt bijvoorbeeld in:

 • Je bent verzekerd tijdens mountainbike activiteiten

 • Je hebt korting bij inschrijving toertochten.

Meer voordelen van het NTFU-lidmaatschap vind je hier: https://www.ntfu.nl/lidworden


Het lidmaatschap van de vereniging is dus opgebouwd uit twee onderdelen:

 1. NTFU-lidmaatschap

 2. Verenigingslidmaatschap


1) NTFU-lidmaatschap

 • Ieder nieuw lid dient lid te zijn de NTFU (dit mag ook een persoonlijk lidmaatschap bij de NTFU of een verenigingslidmaatschap bij een andere NTFU vereniging)

 • Ieder lid betaald jaarlijks een contributie aan de vereniging.


Lidmaatschap bij de NTFU kost € 37,29 per jaar (tarief 2020) en wordt volledig afgedragen aan de NTFU.


2) Verenigingscontributie

De verenigingscontributie is op de ALV d.d. 12-12-2019 vastgesteld.

 • Jeugdleden tot 15 jaar: € 15,-

 • Jeugdleden 15 tot 18 jaar: € 20,-

 • Leden 18 jaar en ouder: € 25,-


Als peildatum geldt:

 • voor nieuwe leden de leeftijd bij aanmelding

 • voor bestaande leden: 1 januari van het contributiejaar


De verenigingscontributie komt ten goede aan de vereniging ten behoeve van haar activiteiten, route-onderhoud e.d.


Aanmelden

Wanneer je aanmeldt via het aanmeldformulier Lid worden, wordt je zowel bij de NTFU als bij de vereniging aangemeld.


Ook is het mogelijk om donateur te worden voor een jaarlijkse bijdrage van € 15,-.


Mutaties

Wanneer je je e-mailadres of telefoon wijzigt, of gewoon omdat je je verhuist, dan kun je deze doorgegeven via Mutatie doorgeven


Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient te gebeuren voor 15 december van het volgende lidmaatschapsjaar.